Game Credits

Executive Producer:
Haruki Nakayama

Director:
Akira Koyama

Creative Director:
Shuji Ishikawa

Main Programmer:
Tomonori Sakamoto

Programmers:
Tomomi Yamatate
Yasuhiro Kaneko
Tatsunori Watanabe
Takaaki Kanno
Takayuki Matsuhashi
Daigo Shuto
Kaname Matsuzawa
Tsutomu Yahata
Naomasa Kitatani
Hiroyuki Nohara
Yoshikazu Nagasaw

Game Designers:
Akira Koyama
Kenichiro Noboroi
Masahiro Endo
Kazuhiro Tanaka

Assistant Game Designers:
Hirotada Daimon
Yuuki Takimoto

Script Writers:
Setsuko Miyakoshi
Shuji Ishikawa
Miki Kimura

Script Editors:
Miki Kimura
Naoko Kouda
Dai Takasuka
Shinya Yamamoto
Kaname Matsuzawa

Graphic Director:
Shigeru Toda

Character Design:
Mika Nunokawa

Character Graphic Designers:
Kazuhiko Enzaki
Shizu Sato
Noriko Ishikawa

Concept Design:
Ryuji Nouguchi

Map Graphic Designers:
Shigeru Toda
Ryuji Nouguchi
James Kay
Daisuke Sasaki
Hiroshi Hamasaki
Takayuki Kimura
Junpei Sako
Daisuke Minatoya
Naoki Watanabe

Animation Director:
Katsuyuki Wada

Animators:
Daisuke Ichikawa
Shinji Kato

Effect Graphic Designer:
Noriko Ishikawa

System Graphic Designer:
Hiroshi Kobayashi

Assistant Designer:
Makiko Kikuchi

Sound Manager:
Tukifumi Makino

Sound Director:
Shimpei Yamashita

Composer:
Yasufumi Fukuda
Hideaki Miyamoto
Barbaraaki

Delfi Sounds, Inc.

Marketing:
Tukie Yamagishi
Toshihiro Takashima
Yoshitaka Tachibana
Nobuhiko Nakamura
Mizu Suzuki
Yumi Mori
Mariko Nishida
Niromu Takita
Kana Suemura

Sales:
Suminobu Sato
Tomosato Kaneko
Toru Mase
Hiroki Ando

Design Work:
Hiromichi Baba
Hiroko Sekine

Quality Control:
Shigekatsu Kishi

Graphic Support:
Noboru Machida
Keisuke Nozawa
Yuuichiro Kishita
Hidehiro Sai

SIMS Co., LTD.

Debug:
Kazuhito Kawasaki
Shinya Takao
Taishi Takasu
Yoshihiro Hisaeda
Kazuya Fukuda

Pole To Win Co., LTD.

Special Thanks:
Matsuyama Igusa

Hiroshi Tamura
Yoshifumi Hashimoto

Yoshihisa Ohbuchi
Hikaru Nakano
Kyou Hosoya
Takuhiro Goto
Louis Lamarre
Hisashi Urano
Karen Tami Otto
Ibai Ameztoy
Claudio Cascone
Minako Tanaka
Chiyo Hirose
Tatsuya Kikuchi

and all Marvelous Entertainment Staff

Assistant Producer:
Shinji Motoki

Producer:
Yasuhiro Wada

Developed by:
SKETCH Inc.
Marvelous Entertainment Inc.

Published by:
Marvelous Entertainment Inc.

© 2008 Marvelous Entertainment. All rights reserved.


Index | Help and Admin contact | Site Map | Help Forum | Harvest Moon News | Privacy Policy | Other Harvest Moon Guides