Game Credits

Natsume Inc.

Executive Producer
Hiro Maekawa

Producer
Taka Maekawa

Product Manager
Graham Markay

Art Director
Sanae

Localization Manager/Editor
Adam Fitch

Marketing & Promotions
Sheri Snow

Public Relations
Mika Kelly

Community Manager
CeeCee

QA Team
Mike Burns
Anna Marie Privitere

appci Corporation

Development Producers
Masaru Yoshioka
Yoshiaki Iwasawa
Hisaki Yokoi

Programming Supervisor
Teruhito Yamaki

Design Director
Koji Noguchi

Package Illustration
Saki Imaizumi
Sara Suzuki

Character Designers
Mayu Hirano
Saki Imaizumi
Rina Ishii
Sara Suzuki

Technical Artists
Rikiya Nagata

CG Designer
Tatsuya Watanabe
Kazuhiro Ogura
Masahiro Miura
Nana Yamada
Mai Satsuki
Rina Ishii
Misaki Sakai
Ayumi Kanazawa
Sumire Teruya
Koji Tomura
Yuko Yoneyama
Shinichi Hayakawa
Yoshika Kobayashi
Atsushi Fujita
Hideo Shimatani
Kazuki Nishiwaka / GOSHOW Inc.
Trys, Inc. (Exys Inc.)
Picola Inc.

VFX Designer
Kimie Akimoto
Ryo Ono

Motion Designer
Yoshiyuki Yajima

AtDawn Lab Co., Ltd.
Kenta Kawano
Natsumi Inoue
Tatsuo Suzuki

Music/Sound Effects
Tsukasa Tawada

Special Thanks
Kohei Aizawa
Tomohisa Takahashi
Wataru Fujimoto
Tomokaza Warabi / Stargeon Company Limited

AJP Games Inc.

Game Director
Kunimitsu Tanaka

Lead Programmer
Takashi Suwa

Programmer
Hidemichi Suzuki
Rossetti Mirko
Takeshi Ohyama

Planner
Rina Nishime
Toshiya Ohshima
Ayumi Okayasu

UI Designer
Satomi Onodera

Field Designer
Hiroyuki Sanada
Taisei Kada
Honami Kawakami
Kinsei Ou
Hayato Tanaka
Reina Hashimoto
Yohei Ishikawa

Pole To Win

Senior Director
Loreto Sanz Fueyo

Project Manager
Paula De Lucas

Translation Manager
Stéphane Ponceau

LQA Senior Director
Arnaud Messager

LQA Manager
Claudia Moscoso

LQA Project Coordinator
Adriana Morales Quinones

LQA Testers
Janaina Soares
Sindy Marchand
Tuba Kaya
Marianick Benoit
Samuel Laperle
Mathieu Théorêt
Fanny Rebillard
Karola Gleim
Erica Brossard
Hanna Gsell
Jannik Webber
Raquel Maestre
Mónica Álvarez
María Claudia Ramos
Kelly Chong
Xinyi Du
Mengyi Wang
Xu Cao
Jay Hsing Wu
Han Zhou

KINSHA Co., Ltd.

Koko Iwasaki
Morimatsu Yuki
Fukushima Yuki
Yoshikawa Masahiro
Tanaka Yuma
Nakajima Jin
Ishikawa Kei
Nonaka Shuya
Akimoto Ko
Kimura Sho
Suzuki Masumi
Ise Koki
Azuma Daisuke
Inoue Takahiro
Mizumoto Tsubasa
Shimada Natsuki
Takahashi Katsuaki
Fujii Akihiro
Katori Shota
Saito Kazuma

Thanks to all the Harvest Moon fans around the world for playing!