Development Staff

Producer:

Yoshifumi Hashimoto

Character Designer:

Igusa Matsuyama

Director:

Takahiro Yura

Coordinators:

Naoko Horibata
Eri Yamashita
Ayu Enoki
Mayumi Okou
Mika Kayashita
Masako Fujii
Ken Matsuda
Yoshiyuki Kiyogane
Daisuke Kondou
Shousaku Takeda
Tatsuya Sako
Yuuko Hosaka

Designers:

Yukiko Hinokidani
Natsumi Uematsu
Miho Aomi
Yuuki Itou
Tokiko Inoue
Yukiko Nishigaki

Programers:

Masafumi Kou
Kunihiro Takagaki
Yutaka Igaku
Atsuo Higuchi
Masafumi Tsurumaki

Sound:

Hiroshi Nakajima
Eri Yasuda
Ryou Kinugasa
Kengo Hagiwara

Japanese version:

Advertising:

Suminobu Satou
Tooru Mase
Hiromu Takita

Public Relations:

Toshihiro Takashima
Yukie Yamagishi

Package Design:

Hiroko Sekine
Hiromichi Baba

Debug Manager:

Shinji Motoki

Debug:

Digital Hearts Co., Ltd.

CPCG Production:

Tokyo Hand CG Center - Takeshi Karino, Satoko Miura

Japanese version:

Executive Producer:

Nakayama Haruki
Aoki Toshinori

Special Thanks:

Hideyaki Mizutani
Chiyo Hirose
Minako Tanaka
Keizou Katou
Takahiro Matsumoto
ShoujiOkada
Yuuya Suyama
Hisatake Nakashima
Akihiko Uduki
Tomosato Kaneko
Nasu Alpaca Farm

Localization Manager:

Tomio Kanazawa

Localization Producer:

Michael Bitker

Localization Team:

Kensei Fujinaga
Natsuko Fukuda
Daniel Kurtz

Executive Producers:

Haruki Nakayama
Toshinori Aoki

Franchise Manager:

Yoshifumi Hashimoto

Advisor:

Yasuhiro Wada

Natsume Inc. Production Staff

Executive Producer

Hiro Maekawa

Product Manager

Graham Markay

Art Director

Sanea

Localization Specialist

Sachiyo Davidson-Mizuta

Q.A. Manager

Gray Karma (Ham)

Lead Localization Editor - Q.A. Lead

Ben Flasher

Localization Editor - Q.A. Tester

Adam Fitch

Q.A. Testers

Ikuyo Odahara
Kirk Renn
Mark White

Package and Manual

Sonja Morris
Oliver Crowell

Special Thanks

Solutions 2 Go, LLC


Help and Admin Contact | Site Map | Harvest Moon News | Privacy Policy | Twitter | Game Credits