Game Design Credit

The game's ending credits will appear after you've completed the last of Dunhill's Town Restoration plans, and again after your wedding ceremony. Both events take all day. You'll wake up inside your farm house the next morning.

Producer

Yoshifumi Hashimoto

Character Designer

Igusa Matsuyama

Director

Takahiro Yura

Coordinators

Naoko Horibata
Yuko Hosaka
Yoshiyuki Kiyogane
Daisuke Kondou
Mai Yoshimura
Kazuya Takahashi
Shosaku Takeda
Eri Watanabe
Erika Matsumoto

Designers

Miho Aomi
Nobuyuki Sawada
Ayumi Hino
Fumiko Takamiyagi
Yuji Mochiduki
Miyuki Isozaki
Junko Sumimizu
Takako Kikumoto
So Okamoto
Mana Sakashita
Narumi Morishita

Programmers

Masafumi Ko
Shinji Aoyama
Tomu Kanegae
Naoki Nakamura
Masafumi Tsurumaki
Yutaka Igaku
Ayumu Kuboi

Composer

Kumi Tanioka

Sound Editors

Noriko Ishida
Kenji Ichio
Yoshiaki Kimura
Takashi Honda
Ryoe Takagi
Ayumu Murai
Hidenori Miyanaga

Sales

Suminobu Satou
Toru Mase
Yuusaku Yasumoto

Public Relations

Tomoaki Ogawa
Toshihiro Inoue
Yoshihisa Tomita
Yumi Mori
Makoto Shioda

Package Designer

Maiko Yamada

Package Design Assistant

QBIST Company

Debug Lead

Shinji Motoki

Debug

Digital Hearts Company

OPCG Production / Opening CGI

Ha.N.Do. Tokyo Branch Office
Takeshi Karino
Satoko Miura
Takao Yamado

Executive Producers

Haruki Nakayama
Shuichi Motoda
Toshinori Aoki

Harvest Moon Officer

Yoshifumi Hashimoto

Special Thanks

Katsumi Tanaka
Shigeru Okada
Chiyo Hirose
Kenichiro Takaki
Akihiko Uduki
Hisatake Nakashima
Tatsumi Tomizawa
Yuya Suyama

Localization Producer

Colin Wahlert

North American Version Staff

Natsume Inc.

Executive Producer

Hiro Maekawa

Product Manager

Graham Markay

Art Director

Sanae

Localization Specialist

Sachiyo Davidson-Mizuta

Packaging & Manual

99 Lives Design, LLC
Sonja Morris
Oliver Crowell

QA Manager

Gray Karma (Ham)

Localization Editor / QA Lead

Adam Fitch

Special Thanks

Solutions 2 Go, LLC

Thanks for playing! We all love Harvest Moon!